قیمت انواع ورق کامپوزیت

نام ورقبرند شرکت سازندهقیمت (تومان) هر متر مربع
ورق کامپوزیت تابلویی سفید های گلسآلوگلد280000
ورق کامپوزیت تابلویی سفید ماتآلوگلد280000
ورق کامپوزیت تابلویی مشکی ماتآلوگلد280000
ورق کامپوزیت تابلویی مشکی های گلسآلوگلد280000
ورق کامپوزیت سفید های گلس اکونومیآلوگلد340000
ورق کامپوزیت سفید مات اکونومیآلوگلد340000
ورق کامپوزیت مشکی مات اکونومیآلوگلد340000
ورق کامپوزیت نقره ای اکونومیآلوگلد340000
ورق کامپوزیت نوک مدادی اکونومیآلوگلد340000
ورق کامپوزیت قرمز اکونومیآلوگلد340000
ورق کامپوزیت آبی تیره اکونومیآلوگلد340000
ورق کامپوزیت کرم اکونومیآلوگلد340000
ورق کامپوزیت سه دهمآلوگلد480000
ورق کامپوزیت طرح سنگآلوگلد500000
ورق کامپوزیت طرح چوبآلوگلد500000
ورق کامپوزیت نقره ای خش دارآلوگلد490000
ورق کامپوزیت در انواع رنگ ها سه دهمآلوتک-
ورق کامپوزیت اکونومیآلوتک-
ورق کامپوزیت تابلویی (شیار خور)آلوتک-
ورق کامپوزیت تابلویی (L,H)آلومی پک-
ورق کامپوزیت خش دارآلوتک-
ورق کامپوزیت طرح چوبآلوتک-
ورق کامپوزیت طرح سنگآلوتک-
ورق کامپوزیت آینه ای طلاییآلوتک-
ورق آینه ای نقره ایآلوتک-
ورق کامپوزیت اکونومیگلوری باند-
ورق کامپوزیت تابلوییگلوری باند-
ورق کامپوزیت طرح چوبگلوری باند-
ورق کامپوزیت آینه ای طلاییگلوری باند-
ورق کامپوزیت طرح سنگنانو باند-
ورق کامپوزیت طرح چوبنانو باند-
ورق کامپوزیت شاین سه دهمنانو باند-
ورق کامپوزیت اکونومینانو باند-
ورق کامپوزیت تابلویینانو باند-
ورق کامپوزیت آینه اینانو باند-
ورق کامپوزیت خش دارنانو باند-
ورق کامپوزیت مات سه دهمنانو باند-
ورق کامپوزیت طرح چوبآلومکس-
ورق کامپوزیت طرح سنگآلومکس-
ورق کامپوزیت آینه ای طلاییآلومکس-
ورق کامپوزیت گلسآلومکس-
ورق کامپوزیت شاینآلومکس-
ورق کامپوزیت ماتآلومکس-
ورق کامپوزیت اکونومیاطلس باند-
ورق کامپوزیت مدیوماطلس باند-
ورق کامپوزیت رنگ های اصلیدلتا باند-
ورق کامپوزیت آینه ای طلاییدلتا باند-
ورق کامپوزیت ماتپلاس باند و آلواستون-
ورق کامپوزیت گلسپلاس باند و آلواستون-
ورق کامپوزیت شاینپلاس باند و آلواستون-
ورق کامپوزیت رنگ های مختلفآلکوتایل-
ورق کامپوزیت رنگ های مختلفتویو-
ورق کامپوزیت در انواع رنگ هاآلوتاپ-
H (سه متری)--
L (سه متری)--
کنجی (سه متری)--
Call Now Button0912-833-3764