ورق کامپوزیت طرح سنگ

ورق کامپوزیت طرح سنگ به نمای کامپوزیت آلومینیوم با طرح سنگ گفته می شود که در انواع ساختمان های مسکونی، تجاری و تفریحی مورد استفاده قرار می گیرد.

Call Now Button0912-833-3764